Sơ đồ căn hộ

Căn hộ tháp B

Vui lòng click chuột vào hình để chọn Căn hộ

Mặt bằng căn hộ
Tầng 19 - Penthouse

Mặt bằng căn hộ Tầng 19 - Penthouse được thiết kế thông thoáng và hợp lý với 06 loại căn hộ diện tích khác nhau.

 2 Phòng ngủ / 73.5M²

 2 Phòng ngủ / 71.1M² - cửa biên

 3 Phòng ngủ / 111.6M²

 2 Phòng ngủ / 66.1M²

 2 Phòng ngủ / 70.0M²

 3 Phòng ngủ / 86.4M²

Mặt bằng căn hộ Mặt bằng căn hộ Mặt bằng căn hộ Mặt bằng căn hộ Mặt bằng căn hộ Mặt bằng căn hộ Mặt bằng căn hộ

Hotline
0964 355 355