Sơ đồ căn hộ

Căn hộ tháp B

Vui lòng click chuột vào hình để chọn Căn hộ

Mặt bằng căn hộ
Tầng 02-12A | Tháp B

Mặt bằng căn hộ Tầng 02 đến Tầng 12A được thiết kế thông thoáng, hợp lý với 07 loại căn hộ diện tích khác nhau.

 2 Phòng ngủ / 73.5M²

 2 Phòng ngủ / 71.1M² - cửa biên

 2 Phòng ngủ / 71.1M² - cửa giữa

 3 Phòng ngủ / 87.3M²

 2 Phòng ngủ / 66.1M²

 2 Phòng ngủ / 70.0M²

 2 Phòng ngủ / 98.5M²

Mặt bằng căn hộ Mặt bằng căn hộ Mặt bằng căn hộ Mặt bằng căn hộ Mặt bằng căn hộ Mặt bằng căn hộ Mặt bằng căn hộ Mặt bằng căn hộ

Hotline
0964 355 355