Sơ đồ căn hộ

Căn hộ tháp A1 & A2

Vui lòng click chuột vào hình để chọn Căn hộ

Mặt bằng căn hộ
Tầng 12 & 12A | A1

Mặt bằng căn hộ Tầng 12 và 12A được thiết kế thông thoáng và hợp lý với 06 loại căn hộ diện tích khác nhau.

 2 Phòng ngủ / 68.5M²

 2 Phòng ngủ / 68.7M²

 2 Phòng ngủ / 71.1M² - cửa biên

 2 Phòng ngủ / 71.1M² - cửa giữa

 2 Phòng ngủ / 80.1M²

 3 Phòng ngủ / 98.1M²

Mặt bằng căn hộ Mặt bằng căn hộ Mặt bằng căn hộ Mặt bằng căn hộ Mặt bằng căn hộ Mặt bằng căn hộ Mặt bằng căn hộ

Hotline
0964 355 355